ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าสายลวดออกฉีดพ่นหมอกควันปราบลูกน้ำกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าสายลวดออกฉีดพ่นหมอกควันปราบลูกน้ำกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก                 เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการกองงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าสายลวด ลงพื้นที่ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด หลังจากสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มการเกิดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ฝนตก ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของเชื้อโรคไข้เลือดออก […]