นักข่าวพลเมือง : วันสุดท้ายก่อนรื้อชุมชนป้อมมหากาฬ

ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครได้มีความพยายามจะเข้ารื้อถอนชุมชนเพื่อทำการอนุรักษ์ป้อมมหากาฬมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่การติดประกาศ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ นักข่าวพลเมือง คุณสุภาวินี ทรงพรวานิช และคุณธนชัย แสงจันทร์ […]