สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด ปภ.รายงานความเสียหาย 12 จังหวัด – เปิดสายด่วน 1784 รับเรื่อง 24 ชม.

27 ก.ย. 2559 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 12 จังหวัด ได้แก่ […]

นักข่าวพลเมือง : ภารกิจกู้เรือจม ความร่วมมือของชุมชนเลราไวย์

ไม่เพียงเรือประมงขนาดใหญ่ที่งดออกหาปลาในพื้นที่ไกลจากฝั่ง เรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กๆ ปกติจะหาปลาใกล้ฝั่งก็ได้รับผลกระทบจากช่วงฤดูมรสุมฝั่งทะเลอันดามัน ในเดือน พฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน ของทุกปีเช่นกัน วันนี้นักข่าวพลเมือง จะพาไปดูความร่วมมือกันของคนในชุมชนชาวเลราไวย์ […]

ไฟเขียวให้ศึกษา HIA กรณีความตกลง TPP ห่วง ‘อุตสาหกรรมยา’ กระทบหนัก

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางศึกษาผลกระทบจาก TPP ด้านสุขภาพ ห่วงอุตสาหกรรมยาในประเทศมีปัญหาหนัก หากรัฐบาลตัดสินใจเข้าร่วมในความตกลงฉบับนี้ ขณะที่คนไทยอาจเข้าถึงยารักษาโรคยากขึ้น วางกรอบจัดทำ HIA ให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าสร้างน้ำ น้ำสร้างชีวิต

พื้นที่ป่าถูกทำลายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบถึงคนต้นน้ำและปลายน้ำอย่างชุมชนตะโหนด จ.พัทลุง ที่พบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของชาวบ้านและนายทุน แปรสภาพเป็นสวนยางพาราและพื้นที่ทำการเกษตร . คนในชุมชนจึงเข้ามาจัดการและดูแลป่าจากการบุกรุก เพื่อพื้นที่ป่าและรักษาแหล่งต้นน้ำ  . ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : บ่อขยะหนองปลิง

การสื่อสารประเด็นใกล้ตัวที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมเป็นมุมมองการเรียนรู้และผลิตสื่อของเพื่อนๆ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พวกเขาสงสัยว่าขยะจากชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยที่มีมากมายในแต่ละวันจะถูกจัดการอย่างไร หลังถูกส่งไปที่ บ่อขยะหนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งต้องรองรับขยะจากชุมชนต่างๆ กว่า […]

นักข่าวพลเมือง : คลองแม่ข่ากับน้ำเน่าเหม็น

คลองแม่ข่าเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเขียงใหม่ ที่เอื้อประโยชน์ในเขตเมืองในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิง เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมถึงใช้ในการเกษตร แต่ปัจจุบันคลองแม่ข่าเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน ติดตามกับสารคดีเชิงข่าวเรื่อง คลองแม่ข่ากับน้ำเน่าเหม็น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ […]

นักข่าวพลเมือง : เรื่องเล่าจากชายแดนใต้

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (civic women)เตรียมรวบรวมเรื่องเล่าพร้อมกับคัดเลือก ภาพประกอบการเล่าเรื่อง ของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนใต้กว่า 20 เรื่อง เพื่อส่งเสียงสะท้อนนำไปสู่สันติภาพต่อสาธารณะ ติดตามรายงานจากเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (civic women)  […]

1 2 3 5