ชาวบ้านลุ่มน้ำชีร้องรัฐมนตรีเกษตรฯ หารือการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อน

แกนนำกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย  ลุ่มน้ำชี  นัดพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือการแก้ไขปัญหา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเวลา 10.00 น.  หลังจากที่กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด และเขื่อนยโสธร-พนมไพร […]