มรภ.อุบลฯจัดงานวันรำลึกพระคุณพ่อ

มรภ.อุบลฯจัดงานวันรำลึกพระคุณพ่อ  ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี […]