ชี้บ้านธนารักษ์ประชารัฐเชียงใหม่ไม่สอดคล้องผังเมือง ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่าเรยีนายื่นศูนย์ดำรงธรรม

ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนา เชียงใหม่  รุดยื่นหนังสือให้ยกเลิกก่อสร้างบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ต่อศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ และขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ ขอยกเลิก โครงการสร้างบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กว่า […]

พึ่งศาลปกครองตีความ ‘อำนาจต้องมีขอบเขต’ เครือข่าย ปชช.ฟ้อง ‘หัวหน้า คสช.’ ให้เพิกถอนคำสั่งยกเว้นผังเมือง

18 เม.ย. 2559 เวลา 13.30 น. ที่ศาลปกครองสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ ตัวแทนผู้ฟ้องคดี 12 […]

โมเดลการ “อนุรักษ์” ที่นำมาสู่การ “ไล่รื้อชุมชน”

นับตั้งแต่กระแสการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าบริเวณปากคลองตลาด มาจนถึงการไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทว่าอยู่ภายใต้แนวคิดการจัดระเบียบที่เน้นอนุรักษ์และพัฒนา เพื่อให้เกิด “พื้นที่โล่ง” ซึ่งเป็นจุดร่วมหนึ่งภายใต้ “แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์” ต้นแบบผังเมือง […]

พื้นที่ทับซ้อน “ชุมชนเก่า ในเมืองใหญ่”

“การไล่รื้อชุมชนค่อยๆ เกิดขึ้น วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกดูดกลืนหายไปอย่างช้าๆ” แม้กรุงเทพมหานครในวันนี้ไม่อาจนิยามได้ว่าเป็น “เมืองเกิดใหม่” แต่กำลังวิวัฒน์สู่เมืองรูปแบบใหม่ เน้นการเติมแต่งความทันสมัยตามรูปแบบตะวันตก ชุมชนดั้งเดิม วัฒนธรรมเก่าถูกตั้งคำถาม ด้วยวาทกรรมจัดระเบียบสร้างระบบสังคม […]

พื้นที่ทับซ้อน “ชุมชนเก่า ในเมืองใหญ่”

“การไล่รื้อชุมชนค่อยๆ เกิดขึ้น วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกดูดกลืนหายไปอย่างช้าๆ” แม้กรุงเทพมหานครในวันนี้ไม่อาจนิยามได้ว่าเป็น “เมืองเกิดใหม่” แต่กำลังวิวัฒน์สู่เมืองรูปแบบใหม่ เน้นการเติมแต่งความทันสมัยตามรูปแบบตะวันตก ชุมชนดั้งเดิม วัฒนธรรมเก่าถูกตั้งคำถาม ด้วยวาทกรรมจัดระเบียบสร้างระบบสังคม […]

‘คนมุกดาหาร’ รุกปกป้องสิทธิ ‘คนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ’ ร้องเลิก ‘คำสั่ง คสช.ปลดล็อกผังเมือง’

25 ก.พ. 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ภาคประชาชนและตัวแทนจากมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยผ่านศูนย์ดำรงธรรม ในกรณีที่ จ.มุกดาหารถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก เพื่อปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา […]

แนะรัฐแปลงที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยราคาถูกให้คนจน แทนปล่อยเอกชนเช่าเอากำไร

สถาปนิกผังเมืองแนะรัฐนำที่ดินสาธารณะสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย แทนปล่อยเช่าให้เอกชนสร้างคอนโด จี้เปลี่ยนนโยบายเพื่อประโยชน์สังคมมากกว่ารายได้สูงสุดของรัฐ  เครือข่ายวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลอง 1 ม.ค. 2559 เป็นที่ถกเกียงกันมานานในประเด็นเรื่องการจัดการที่ดินสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยในเมืองให้กับผู้มีรายได้น้อย ว่าที่ผ่านมาการปล่อยให้กลไกลตลาดเป็นผู้จัดการแทนรัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพียงใด  […]

1 2 3 4