ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากรุดตรวจสอบโรงสูบน้ำประปาแม่สอด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นแดง หลังประชาชนในอำเภอแม่สอดได้รับผลกระทบหนักมาหลายวัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากรุดตรวจสอบโรงสูบน้ำประปาแม่สอด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นแดง หลังประชาชนในอำเภอแม่สอดได้รับผลกระทบหนักมาหลายวัน                 นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เดินไปยังโรงสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำเมย การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก […]