นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนภูทับเบิก

คุณบัณฑิต  โคตรรมณีนักข่าวพลเมือง สำรวจ “ภูทับเบิก”หลังความเปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการท่อซึ่งเดิมทีเป็นพื้นที่จัดสรรให้ชาวไทยภูเขาเข้าไปใช้ประโยชน์พัฒนาเป็นพื้นที่ทำการเกษตรก่อนถูกแปลงสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวและรีสอร์ท สำหรับคนในพื้นที่มองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ออกอากาซวันที่ 7 พ.ย. 2558 […]

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย                 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก […]

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย                 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก […]

มพบ.ยกพลผู้บริโภคดูงานรถโดยสารต้นแบบ หวังยกดับมาตรฐานความปลอดภัย

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยกพลเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศศึกษาดูงานรถตู้และรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อนำแนวคิดไปปรับใช้และร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ปรับปรุงรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย 27 เม.ย. 2558 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ภายใต้โครงการโครงการรถโดยสารปลอดภัย พาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคศึกษาดูงานบริษัท […]

โครงการการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC”   […]