ช่วยเหลือน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด กระทบ 7 หมื่นครัวเรือน

กลุ่มอาสาสมัครประกาศรับความช่วยเหลือน้ำท่วมร้อยเอ็ดต่อเนื่อง ยังขาดเสื้อผ้า – เครื่องนอน – ยารักษาโรค ด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแจงสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาวจะเพิ่มการระบายน้ำเป็นไม่น้อยกว่า 35 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มสูง ด้านจังหวัดร้อยเอ็ดเผยข้อมูลเบื้องต้นราษฎรได้รับผลกระทบ 71,469 ครัวเรือน

สถานการณ์ ‘สกลนคร’ ตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวช่วยที่พัก-อาหารผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย พร้อมสั่งการให้อพยพชาวบ้านชุมชนริมหนองหาร ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน ปภ.สกลนครตั้งศูนย์อพยพชั่วคราว ด้านรองอธิบดีกรมชลประทานจับตามวลน้ำไหลลงโขง