นักข่าวพลเมือง:ตอน.เวทีรับฟังความคิดเห็นตามกลุ่มรายการ จังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 จัดเวทีร่างกำหนดการ:ฟังความคิดเห็นตามกลุ่มรายการ จังหวัดเลย จัดโดย สภาผู้ชมเเละผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ณ […]