ประชุมวิชาการ เวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 “สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21”

ประชุมวิชาการ เวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 “สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 โรงแรมมิราเคิล […]

“บ่หลงของเก่า บ่เมาของใหม่ : ว่าด้วยการศึกษากับการพัฒนาตนเองสู่ความพร้อมในสังคมผู้สูงอายุ”

14 พฤศจิกายน 2560 ในเวทีเสวนา เรื่อง “การศึกษากับการพัฒนาตนเองสู่ความพร้อมในสังคมผู้สูงอายุ” ที่จัดโดย สภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภาคเหนือ ร่วมกับ […]

วงแชร์: ออกแบบอนาคต…สังคมสูงวัยไปด้วยกัน

ออกแบบชีวิต ออกแบบเมือง ออกแบบชุมชน ออกแบบสังคมสูงวัย OWN LIFE BY DESIGN หลายทศวรรษที่ผ่านมาอัตราการตายและอัตราการเจริญพันธ์ของไทยลดลงส่งผลให้ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ปัญหาโครงสร้างประชากรกำลังกลายเป็น“โจทย์”ที่ท้าทายประเทศไทยและเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทุกวัยที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากจะส่งผลต่อมิติต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจ […]

TDRI: ว่าด้วยพระราชบัญญัติด้านบำเหน็จบำนาญ

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ตั้งข้อสังเกตหลักการ พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หลักการดีหวังป้องกันปัญหาด้านเศรษฐกิจ-สังคมให้ผู้สูงวัย แต่แนวทางปฏิบัติกลับไม่เป็นมิตรแก่ลูกจ้าง ชี้หลัก ‘ง่าย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้’ ปรับนโยบายการออมเพื่อการชราภาพ

8 เรื่องของ ‘คนไร้บ้าน’ ที่คุณอาจไม่เคยรู้

คนไร้บ้าน (Homeless) เป็นปรากฏการณ์และเป็นประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสังคมไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองมานานกว่า 3 ทศวรรษ คนไร้บ้านเป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยสถานะของคนที่จนที่สุดที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยและต้องใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ คนไร้บ้านสะท้อนถึงกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความไม่เป็นธรรมและนโยบายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพต่ำ ในหลายประเทศ ประเด็นและจำนวนคนไร้บ้านเป็นเครื่องชี้วัดหนึ่งของความสัมฤทธิ์ผลและความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ก่อนถึงงานเสวนาสาธารณะ […]

สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ : ผู้สูงอายุมึนกับมาตรการการช่วยเหลือของรัฐ

สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมามีข่าวมากมายเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำลังคิดกำลังทำเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ […]

1 2 3 5