เสวนาแนวคิดเฟมินิสม์กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “การผสานกรอบแนวคิดเฟมินิสม์กับขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม” วันที่ 23 พ.ค. 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ห้องประชุมมักกะสัน […]

นักข่าวพลเมือง : ขอพื้นที่สาธารณะปลอดภัย

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ประเด็นความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ”เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางและ เป็นเรื่องสำคัญที่เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ลงพื้นที่รับฟังเสียงของคนในหลายชุมชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ต่อประเด็นพื้นที่สาธารณะปลอดภัย เพื่อร่วมกันผลักดันเรียกร้องให้กองกำลังติดอาวุธทุกฝ่ายละเว้นพื้นที่สาธารณะ ออกอากาศวันที่ 22 มี.ค. 59 […]

นักข่าวพลเมือง : กลุ่มผู้หญิงร่วมเสนอแผนพัฒนาชายแดนใต้

ติดตามบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้หญิง ในการเสนอแนวทางในร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS วันที่ 12 ก.ค. 2558

นักข่าวพลเมือง : ผู้หญิง-สื่อสาร-สันติภาพ

 ไปติดตามทิศทางการสื่อสารเรื่องราวจากคนในพื้นที่ ผ่านประสบการณ์ของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBSออกอากาศวันที่ 6 เม.ย.2558 เวลา19.00น.

ประมวลภาพความเคลื่อนไหว ‘วันสตรีสากล’ 2558

เนื่องในวาระวันสตรีสากล 8 มี.ค.2558 นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอสประมวลภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในวันดังกล่าว มานำเสนอ สัดส่วนหญิง-ชาย ในการเมือง 50:50 การรณรงค์ขบวนใหญ่ […]

ผู้หญิงพีมูฟ ยื่น 12 ค่านิยมต่อรัฐฯ ลดความรุนแรง-สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้หญิง

เครือข่ายผู้หญิงขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟ จัดกิจกรรมรณรงค์วันสตรีสากล ยื่นรัฐบาลเสนอ “ค่านิยม 12 ประการ ที่รัฐบาลต้องดําเนินการ เพื่อลดความรุนแรง และสร้างพื้นที่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิง” จี้ทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ฯ […]