นักข่าวพลเมือง : เตรียมบ่อเลี้ยงปลาสลิด

หลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาวะแล้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จนทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ต้องเร่งนำปลาขึ้นจากบ่อเพื่อป้องกันความเสียหาย วันนี้ฝนแรกตกลงมาแล้วค่ะ ซึ่งเป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะเลี้ยงรอบใหม่  พวกเขาต้องเตรียมบ่อปลาอย่างไรบ้าง ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  l […]