ไม่มีสหภาพแรงงาน คุณภาพชีวิตแรงงานจะเป็นอย่างไร เมื่อบริษัททำผิดกฎหมายมากว่า 37 ปี

ไม่มีสหภาพแรงงาน คุณภาพชีวิตแรงงานจะเป็นอย่างไร เมื่อบริษัททำผิดกฎหมายมายาวนานกว่า 37 ปี: มองผ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินให้บริษัทไทยเรยอน ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาย้อนหลังให้ลูกจ้าง 2 ปี รวมกว่า […]