เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2560 “บ้าน-วัด-โรงพยาบาล พระสงฆ์ไทยในวิกฤตสุขภาวะ”

‘สงฆ์ไทย’ เสี่ยงโรคเรื้อรังอื้อ ‘ไขมัน-อ้วน-ไต-โลหิตจาง’ แม้ว่าร้อยละ 95 ของคนไทยเป็นพุทธศาสนิกชน หากในปัจจุบัน พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ศาสนากลับต้องเผชิญปัญหาสุขภาพเป็นอย่างมาก ทั้งจากอาหารทำบุญตักบาตรจากประชาชน พฤติกรรมเสี่ยง […]

นักข่าวพลเมือง : ทอดผ้าป่าภูฏาน

นักข่าวพลเมือง คุณภาวิณี ไชยภาค และ คุณอารีรัตน์ กมล สื่อสารเรื่องราวการเดินทางของคณะคนไทยที่ไปร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดที่เมืองบุมธัง จึงแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับวัดและพระพุทธศาสนาที่ได้เรียนรู้จากประเทศภูฏาน l 30 […]

นักข่าวพลเมือง : บุญแห่เทียน

นอกจากความงดงามของฝีมือเชิงช่างบนต้นเทียน การจัดเตรียมงานบุญแห่เทียนร่วมกัน ยังแสดงถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และความสามัคคีของคนในชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ในข่าวเที่ยง Thaipbs 20 […]

นักข่าวพลเมือง : ลายเทียน

นอกจากเทียนพรรษาที่แกะสลักลวดลายสวยงามแล้ว ยังแฝงข้อคิดถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ติดตามจากช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ทีมสื่อไทย ThaiPBS ข่าวค่ำ

เถียงให้รู้เรื่อง : “เก็บภาษีพระ” ปฏิรูปกิจการสงฆ์ ได้จริงหรือ?

คู่ดีเบต : ไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปก­ป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนา สปช. ผศ.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ เลขาธิการสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสน­า

จิ๊กซอว์ประเทศไทย : ปฏิรูปพระพุทธศาสนา

จับตาความเคลื่อนไหวกฏหมายประกันสังคมฉบับ­ใหม่ในวันนี้ ท่ามกลางเสียงทักท้วงหลายข้อจากเครือข่ายแ­รงงานที่ยังไม่ถูกให้ความสำคัญ ขยายประเด็นเรื่องร้อนวงการสงฆ์

วิจักขณ์ พานิช: ไม่ได้พูดว่ารัฐต้องไม่มีศาสนา

เรื่อง: สิริกัญญา ชุ่มเย็น – สันติสุข กาญจนประกร ภาพ: สุดารัตน์ สาโรจน์จิตติ “เพราะว่าเราไม่เคยศึกษาศาสนาในแง่ของความเป็นมนุษย์เลย […]

1 2