คดีปิดล้อมชุมชนขนแร่ปี 2557 เลื่อนอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์ไป 25 ก.ย.นี้

เลื่อนอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์คดีขนแร่ด้วยอำนาจเถื่อน ทนายจำเลยได้ยื่นใบรับรองแพทย์อ้างจำเลยที่ 2 ป่วย ไม่สามารถมาฟังคำพิพากษา

‘มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย’ แถลง 7 ข้อเสนอ แก้ร่างรัฐธรรมนูญ

11 ก.พ. 2559 มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย เผยแพร่ คำแถลงมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย ลงนามโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ รักษาการประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย […]