เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์: อะไรอยู่ในกฎหมายปิโตรเลียม ตอนที่ 2

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ชี้ความเหมือนกันของระบบสัมปทานและระบบแบ่งปันผลผลิตในสาระสำคัญ และข้อเสนอให้แยกสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมออกจากกันเป็น 2 สิทธิ 2 ขั้นตอน ไม่ใช่ทำสัญญาสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมควบรวมไว้ด้วยกันตามที่กฎหมายปิโตรเลียมบัญญัติไว้  เลิศศักดิ์ […]

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์: อะไรอยู่ในกฎหมายปิโตรเลียม ตอนที่ 1

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา ค้นปัญหากฎหมายปิโตรเลียมที่ยังซ่อนอยู่และไม่ได้ถูกกล่าวถึง ชี้หากจะต้องแก้กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงระบบสัมปทานไปเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตไม่อาจเป็นหลักประกันได้ว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมจากนโยบายการพัฒนาแหล่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในบนบกและในทะเล  ที่มาภาพ: http://www.dmf.go.th/index.php เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ […]

ข้างรั้วทำเนียบ ปชช.ติดตามเวที ‘ฟังความเห็นสัมปทานปิโตรเลียม 21’

วันนี้ (20 ก.พ. 2558) ระหว่าง “เวทีรับฟังความเห็นเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืน” เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 โดยตัวแทนภาครัฐและภาคประชาชนร่วมให้ข้อมูล ตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ […]

จีนถึงจุดอิ่มตัว ใช้ถ่านหินลดลงในปี 2557

ข้อมูลการใช้ถ่านหินของจีนลดลงในปี 2557 สะท้อนจุดอิ่มตัวของการใช้ถ่านหิน กรุงปักกิ่ง, 28 มกราคม 2558 – นับเป็นครั้งแรกในรอบศตวรรษที่จีนมีการใช้ถ่านหินลดลงในปี 2557 […]

1 2 3 4