คนทวายแถลง การลงทุนใหม่ต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล

สมาคมพัฒนาทวาย (Dawei Development Association – DDA) แถลง “การลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในโครงการทวาย ต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล” เนื่องในวาระการประชุมการประชุมสุดยอดผู้นำญี่ปุ่น-อาเซียน […]

คนทวายแถลง การลงทุนใหม่ต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล

สมาคมพัฒนาทวาย (Dawei Development Association – DDA) แถลง “การลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในโครงการทวาย ต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล” เนื่องในวาระการประชุมการประชุมสุดยอดผู้นำญี่ปุ่น-อาเซียน […]

ก(ล)างเมือง ตอน เพราะค่าไฟเราไม่เท่ากัน

เราไม่อาจปฏิเสธเรื่องของการใช้พลังงานไปได้ ทุกอย่างที่อยู่รายล้อมตัวเราล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งนั้น เรียกว่าเราคงไม่สามารถจิตนาการถึงชีวิตปัจจุบันได้หากปราศจากพลังงานกันเลย อย่างไรก็ดี ในสังคมที่พยายามจะเป็นอุตสาหกรรมอย่างสังคมไทย ความต้องการพลังงานนั้นมีมากไปกว่าเพื่อให้ครัวเรือนอยู่ได้ วันนี้ อัตราการผลิตพลังงานในบ้านเราจึงถูกกำหนดขึ้นด้วยเหตุผลทางตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ในนามของความเจริญนั้น ผู้ที่แบกรับต้นทุนคือเจ้าของครัวเรือนธรรมดาๆ […]

1 2 3 4