จับตาเส้นทางปฏิรูป : เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย กับการขยายโรดแมป

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้รับมติเปิดทางให้มีการออกเสียงลงประชาม­ติไปแล้ว จากการประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่­งชาติ กับคณะรัฐมนตรี ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. ก็พูดชัดเจนว่า อาจต้องขยายระยะเวลาของโรดแมปออกไป