ถิ่นไทลื้อเชียงคำ : พะเยา

วันอาทิตย์ที่ 25 กย.2559..ณ อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านธาตุสบแวน หมู่ 1 ต.หย่วน วันนี้เยือนถิ่นวัฒนธรรมไทลื้อ 12ปันนา..ม.1,2,3,4 ต.หย่วน […]

อาชีพเลี้ยงไก่งวง : สร้างรายได้ที่บ้านบัว

อาชีพเลี้ยงไกงวงที่ บ.บัว…สารสนเทศเพื่อชุมชนคนนี้ ได้คลุกคลีตีวงกับชุมชนบ้านบัวมานานแสนนาน นับแต่ปี 2550 ทุก ๆ กิจกรรมของชุมชนแห่งนี้ มักจะไม่พลาดสายตาของผมไปได้..แต่ทำไมผมตกข่าวไป สำหรับต้นแบบกิจกรรมอาชีพดี […]

PHAYAOMALL.COM : เว็บไซต์เพิ่มช่องทางการตลาด SEพะเยา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..รุกหน้าเปิดตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป SME/OTOP และโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่อโดเมน http://phayaomall.com ร้านค้าออนไลน์ เปิด 24 ชั่วโมง […]

PHAYAOMALL.COM : เว็บไซต์เพิ่มช่องทางการตลาด SEพะเยา

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..รุกหน้าเปิดตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป SME/OTOP และโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่อโดเมน http://phayaomall.com ร้านค้าออนไลน์ เปิด 24 ชั่วโมง […]

PHAYAOMALL.COM : เว็บไซต์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..รุกหน้าเปิดตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป SME/OTOP และโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่อโดเมน http://phayaomall.com จังหวัดพะเยาได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) […]

PHAYAOMALL.COM : เว็บไซต์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..รุกหน้าเปิดตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป SME/OTOP และโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่อโดเมน http://phayaomall.com จังหวัดพะเยาได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) […]

พะเยา : SEพะเยารุกหน้าช่วยผู้ประกอบการด้านการผลิตและการตลาด

..นี่คือตัวอย่างของการทำงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่ได้รุกหน้าสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมตามแนวทางของการสานพลังประชารัฐ สร้างรายได้และสร้างความสุขแก่ประชาชน ด้วยฟันเฟืองและการระดมพลังจากทุกภาคส่วน..นำเสนอโดย นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..(20กย.2559)

1 2 3 4 25