พะเยาจัดตั้ง : บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

พิธีจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ประธาน โดย นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มีผู้ถือหุ้น 4,000 หุ้น(รัฐ 200 […]

ยายหม่อม”..ขนมจีนดังคู่พะเยา..ยอดขนมเส้น..ช่วยสรรค์สร้างสังคม

“ยายหม่อม”..ขนมจีนดังคู่พะเยา..ยอดขนมเส้น..ช่วยสรรค์สร้างสังคม” กลุ่มขนมจีนยายหม่อม บ.สว่างอารมณ์ ม.๕ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา “แม่อุ๊ยหม่อม” หรือ นางหม่อม […]

อิสานล้านนา : บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

เยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “อิสานล้านนา” บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา.. เยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (วิถีชีวิตอิสานล้านนา) […]

เยือนถิ่นไทลื้อเชียงคำ : ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตัวเมืองเชียงคำ..เมื่อท่านมาถึงแล้ว สภาพทั่วไป ก็คงจะเหมือนเมืองใหญ่อื่น ๆ โดยทั่วไป แต่ถ้าหากท่านแวะพักสักนิด ท่านจะประทับใจในมิตรไมตรีของชาวชุมชนเมืองเชียงคำนี้..การแต่งกายไทลื้อ ภาษาพูดของชาวไทลื้อ ความจริงใจ มีมิตรไมตรี […]

มูลนิธิอาสาเพื่อรพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย..มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พท.อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

มูลนิธิอาสาเพื่อรพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย..มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พท.อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อวันพุธที่ 15กย.2559 โดยนายอภัย จันทนกุลกะ รองปนระธานมูลนิธิอาสาเพื่อรพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย […]

OTOP Product Champion 2016 : พะเยา

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจำ ปี 2559 รอบที่ 2 Otop product champion: opc […]

OTOP Product Champion 2016 : พะเยา

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจำ ปี 2559 รอบที่ 2 Otop product champion: opc […]

1 2 3 4 5 25