อยู่ม่วน กิ๋นหวาน ที่ บ.บัว

พิธีแถลงข่าว และพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีพอเพียง หมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP บ.บัว หมู่ที่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ประธาน […]

นักข่าวพลเมือง : สืบสานกลองปู่จา วัฒนธรรมเมืองเหนือ

กลองบูชา หรือ กลองปู่จา ในภาษาเหนือ เป็นกลองพื้นเมืองคนเหนือใช้ตีเป็นสัญญานบอกกล่าวให้ชาวบ้านทราบว่ากำลังจะมีงานบุญเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นท่ามกลางสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้เสียงกลองปู่จาค่อยๆ จางหายไปจากชุมชน ผู้นำชุมชน ต. บ้านตุ่น จ.พะเยา […]

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง..ชุมชนบ้านบัว

งามด้วยศิลปะแห่งธรรมชาติ และ งามความพอเพียง ในวิถีวัฒนธรรมไทย..วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ของชุมชนบ้านบัว หมู่ที่ ๔ ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา […]

บ้านบัว..ชุมชนต้นแบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม ในวิถีวัฒนธรรมไทย

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บ้านบัว..ชุมชนต้นแบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม ในวิถีวัฒนธรรมไทย บ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เดิมที..บ้านบัว เป็นป่า […]

แดนดินถิ่นไทลื้อ : เชียงคำ

ตัวเมืองเชียงคำ..เมื่อท่านมาถึงแล้ว สภาพทั่วไป ก็คงจะเหมือนเมืองใหญ่อื่น ๆ โดยทั่วไป แต่ถ้าหากท่านแวะพักสักนิด ท่านจะประทับใจในมิตรไมตรีของชาวชุมชนเมืองเชียงคำนี้..การแต่งกายไทลื้อ ภาษาพูดของชาวไทลื้อ ความจริงใจ มีมิตรไมตรี […]

ชุมชนคนต้นแบบวิถีพอเพียง : พะเยา

กิจกรรม”ผู้ว่าศุภชัยเยี่ยมชุมชน”เสาร์ 27 สค.2559 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา เยี่ยมชมเฮือนปฏิมาเซรามิค บ.สันหมื่นแก้ว ม.10 ต.แม่ปืม […]

ภูกามฟาร์ม : เด็กหนุ่มวิถีพอเพียงที่ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ภูกามฟาร์มแลนด์ : เด็กหนุ่มวิถีพอเพียงที่ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา สารสนเทศเพื่อชุมชน ผมยุทธภูมิ นามวงศ์,น้องเหมียว..มันทนา ก้อนคำ นศ.ฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย […]

1 3 4 5 6 7 25