นักข่าวพลเมือง : รับจ้างดำนา

ช่วงนี้ เกษตรกรหลายพื้นที่เริ่มเพาะปลูกข้าวกันแล้วนะคะ  ซึ่งที่ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ชาวนาที่นี่ยังมีการทำนาแบบปักดำ เพราะพวกเขาบอกว่าให้ผลผลิตมากกว่านาหว่าน  และการทำนาตามวิถีดั้งเดิมนี้ ยังช่วยสร้างงานให้กับคนในชุมชนอีกด้วย […]

1 2