เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ต่างใจ … เดียวกัน

  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์อยู่ในตัวเองมาก และมีความสนใจที่หลากหลายในช่วงวัยนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่มากกว่าในห้องเรียน จึงเป็นสิ่งที่กระตุ้น เติมเต็มความสนใจและยังเป็นการค้นหาตัวตนด้วย เช่นเดียวกันเยาวชนที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ชุมชนที่นี้จึงมีวิถีชีวิตที่สงบ […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ รายการสองกำลังสื่อ ตอน ข้าวในนา ปลาในน้ำ

บ้านโซงเลง ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็นชุมชนชนบทเล็กๆที่ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนยังพึ่งพิงวิถีการเกษตร แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้วิถีชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนตาม ความเร่งรีบกับการออกไปเล่าเรียน ออกไปทำงานในแต่ละวัน เป็นภาพที่เห็นได้ในทุกๆเช้า […]