มหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน [1] : หลักประกันความมั่นคงทางอาหาร-ความอยู่รอดเกษตรกร

งานมหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน “ความหลากหลายพันธุกรรม: สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” ชวนแลกเปลี่ยนสถานการณ์นโยบายเกษตร 7 เรื่องที่ต้องจับตา พร้อมฟันเกษตรแปลงใหญ่ ไปไม่ถึงฝัน

มหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน [2] : ประสบการณ์ฐานชีวิตบนเส้นทาง “เกษตรกรรมยั่งยืน”

วันที่สอง ‘งานมหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน’ วงคุยมุมมองของคนรุ่นใหม่กับการทำเกษตร แลกเปลี่ยนบทเรียนในการทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของชุมชน และเสวนาแง่มุมประสบการณ์การสร้างฐานชีวิตที่มั่นคงผ่านเกษตรกรรมยั่งยืน

จากเมล็ดพันธุ์ สู่จานข้าว : เมื่อเมล็ดพันธุ์เป็นของมวลมนุษยชาติ

แม้ว่างานจากเมล็ดพันธุ์สู่จานข้าวที่บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่นจะจบไปแล้ว แต่เรื่องราวการเดินทางของเมล็ดพันธุ์ยังคงไม่จบตามไป เรายังคงต้องปลูก อนุรักษ์ ส่งต่อเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานเราต่อไป ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่ถูกเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวของศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ.2480 เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ได้รวบรวมไว้จำนวน […]

นักข่าวพลเมือง : ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 12 ประเทศสมาชิก ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership หรือ TPP) ได้บรรลุข้อตกลงในระดับภูมิภาค กรอบการเจรจาไม่เพียงแต่กล่าวถึงการลดกำแพงภาษีเพื่อนำเข้า […]