นักข่าวพลเมือง : เตยปาหนัน

เตยปาหนันหรือเตยทะเลเป็นพืชตระกูลปาล์ม ที่ขึ้นอยู่บริเวณป่าชายเลนทั่วไปตามธรรมชาติ พบมากในจังหวัดตรัง มีคุณสมบัติเหนียว คงทนไม่เปราะง่าย ชาวบ้านจึงนำมา จักสานเป็นสินค้าที่เป็นหัตถกรรมไม่ว่าจะเป็น ภาชนะหรือเครื่องใช้ต่างๆ  จัดว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีต บวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของชาวภาคใต้ […]