เลื่อนอีก! ประชุมสภาอบต.เขาหลวง ‘ฅนรักษ์บ้านเกิดฯ’ ขวางพิจารณาให้ที่ป่า-ส.ป.ก.ทำเหมืองทอง

17 ส.ค. 2559 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ต.นาหนองบง อ.วังสะพุง จ.เลย ติดตามการประชุมสภาอบต.เขาหลวงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ช่วงเช้า […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าสร้างน้ำ น้ำสร้างชีวิต

พื้นที่ป่าถูกทำลายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบถึงคนต้นน้ำและปลายน้ำอย่างชุมชนตะโหนด จ.พัทลุง ที่พบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของชาวบ้านและนายทุน แปรสภาพเป็นสวนยางพาราและพื้นที่ทำการเกษตร . คนในชุมชนจึงเข้ามาจัดการและดูแลป่าจากการบุกรุก เพื่อพื้นที่ป่าและรักษาแหล่งต้นน้ำ  . ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง […]

17 ปี ‘มติ ครม.30 มิถุนา’ ถึง ‘แผนแม่บทป่าไม้ คสช.’ ความล้มเหลวในการจัดการทรัพยากร

  ปัญหาด้านที่ดินและทรัพยากรของประเทศ เป็นปัญหาสำคัญที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบกับชุมชนและสังคมไทยมายาวนาน สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่กำลังสร้างผลกระทบกับเกษตรรายย่อยและประชาชนที่อาศัยทำกินอยู่ในเขตป่าดังที่ปรากฎเรื่องราวในสื่อต่างๆ ด้านหนึ่งแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับพื้นที่มีแนวโน้มจะสร้างผลกระทบรุนแรงอันไม่เป็นธรรมต่อสิทธิของชุมชนและสิทธิมนุษยชน    22 มิถุนายน 2558 […]