‘สวมหมวกใส่รองเท้า’ ให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน ออกแบบโมเดล “สวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน” พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวเกษตรกร เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาพื้นที่สีเขียวถูกทำลายอย่างรวดเร็วในเขตจังหวัดน่าน ภาพรวมเบื้องต้น จังหวัดน่าน อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน มีเขตชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) […]

บางกระเจ้า: เกิดอะไรขึ้นที่ป่ากลางเมือง

ที่ผ่านมาเราคงจะได้ยินข่าวการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการที่ส่งผลกระทบต่อกระเพาะหมู หรือคุ้งบางกระเจ้า ซึ่งอยู่ใน อ.พระประแดง มีการเปลี่ยนแปลงผังเมืองในส่วนของคุ้งบางกระเจ้าโดย ‘กลุ่ม Big Trees ได้ตรวจสอบผังเมืองบางกระเจ้าสามฉบับ ได้แก่ […]

1 2