นักข่าวพลเมือง : พระพุทธรูปไม้โบราณ

พระพุทธรูปไม้โบราณ อายุกว่า 1,000 ปี ถูกรวบรวมไว้ที่ วัดอาม็อง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ […]

นักข่าวพลเมือง : ชาวเมียนมาร่วมสร้างเจดีย์ถวายวัดคลองแห จ.สงขลา

 นักข่าวพลเมืองวันนี้   ไปกันที่จังหวัดสงขลา  ชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานที่นี่ ร่วมกันสร้างเจดีย์ถวายวัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจำลองมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา […]

นักข่าวพลเมือง : เพศในวิถีพุทธ

มายาคติทางเพศ เมื่อถูกมองผ่านศาสนาในทัศนะของพระชาย วรธัมโม อะไรคือแก่นแท้ภายในของความเป็นมนุษย์ ช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 11 ก.ค.58 […]

จับตาเส้นทางปฏิรูป : พิมพ์เขียวปฏิรูปพระพุทธศาสนา

พฤติกรรมด้านลบและความไม่เหมาะสมของพระสงฆ­์ รวมถึงความขัดแย้งในวงการพุทธศาสนา ถูกตีแผ่และกลายเป็นประเด็นทางการเมือง

นักข่าวพลเมือง : ต้นหว้าบูชาพระรัตนตรัย ออกอากาศวันที่ 18 พ.ค.58 @12.00น.

นักข่าวพลเมืองวันนี้ จะพาไปที่ บ้านสวนอ้อย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่นั่นชาวบ้านนิยมนำดอก หรือยอดอ่อนของ “ต้นหว้า” มาสักการะบูชาพระรัตนตรัยตามบ้านสวนอ้อย ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : จุดเปลี่ยนคนทำบาตร

นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS จะพาคุณผู้ชมไปสะท้อนมุมมองคนทำบาตรพระ ที่วิถีสมัยใหม่เปลี่ยนไป ทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลง ออกอากาศในข่าวค่ำไทยพีบีเอส วันที่ 10 พ.ค. 58

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : ปุจฉา “ปฏิรูปวงการสงฆ์” วิสัชนา “พระไพศาล วิสาโล”

กรณีวัดพระธรรมกายกับพระพุทธศาสนาไทย
บทบาทมหาเถรสมาคมกับการปกครองสงฆ์
แนวทางปฏิรูปแก้ปัญหาวงการสงฆ์

1 2