ยื่น 14,654 ชื่อ ดันร่างกฎหมายบำนาญ สร้างหลักประกันรายได้ยามชรา

ประชาชนรวมรายชื่อหนุน “บำนาญแห่งชาติ” สร้างหลักประกันรายได้ให้ประชาชนยามแก่ หวังเป็นเครื่องมือลดความยากจนเรื้อรัง เตือนจับตา นายกฯ ลงนามเห็นชอบให้สภาฯ พิจารณาหรือไม่

ภาคประชาชนดันปรับ ‘เบี้ยยังชีพ’ เป็น ‘บำนาญพื้นฐาน’ ล่าชื่อเสนอ พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ

เครือข่ายประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ ดันร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … ให้รัฐจัดสวัสดิการบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าให้ผู้สูงวัย เป็นหลักประกันทางรายได้ 2,400 บาทต่อเดือน มีคณะกรรมการกลางที่มีส่วนร่วมของประชาชน […]