เครือข่ายผู้ป่วยฯ บุก ก.พาณิชย์ ขวางแก้ พ.ร.บ.สิทธิบัตร สอดไส้เนื้อหา TPP

เครือข่ายผู้ป่วยฯ บุกกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขวางแก้ พ.ร.บ.สิทธิบัตร ลักไก่สอดไส้เนื้อหา TPP เอื้อต่างชาติ แหกตา ครม.- สนช. […]

กลุ่มผู้ป่วยบุกพาณิชย์ จี้ทำหน้าที่รักษาชีวิตประชาชน ไม่ปล่อยบริษัทยาคร่าชีวิตด้วยยาราคาแพง

2 ก.ค. 2558  กลุ่มประชาชนที่ติดตามปัญหาราคายาและสิทธิบัตร ประกอบด้วย 1) เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 2) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา […]