นักข่าวพลเมือง : คนพะลึน “ปลูกป่าชายเลน” รักษาพื้นที่นิเวศแห่งชีวิต

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศแห่งชีวิตที่รวมสารพัดพืชพันธุ์ สัตว์น้ำ และสัตว์บกนานาชนิด และที่พะลึน เมืองเย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา คนที่นั่นทั้งชาวบ้าน กลุ่มพระ และเยาวชน […]

นักข่าวพลเมือง : คนทำโป๊ะปลา

เช้านี้นักข่าวพลเมืองทีม on the rec. พาเราไปเรียนรู้ภูมิปัญญา  “การทำโป๊ะปลาน้ำตื้น” ของบ้าน บุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู […]

นักข่าวพลเมือง : ซ่อมบ้านเนปาล 2

นักข่าวพลเมือง C-Reporters ค่ำวันนี้ คุณณัฐพล สิงห์เถื่อน นักข่าวพลเมือง มูลนิธิกระจกเงา รายงานความคืบหน้าหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนปาล จากหมู่บ้านคามินดาด้า เมืองลาชาลีพูวา […]