นักข่าวพลเมือง : ขุดลอกบึงบอระเพ็ด

ผลพวงจากภัยแล้งที่สะสมเป็นระยะเวลาเกือบสามเดือน  ทำให้บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไทย มีปริมาณน้ำน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แม้ขณะนี้จะมีฝนลงมาแล้วบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถเติมน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดได้อย่างสมบูรณ์ เพราะส่วนหนึ่งต้องน้ำจากแม่น้ำน่านและน้ำที่มากจากเทือกเขาในจังหวัดเพชรบูณ์ เข้ามาช่วยเติมเต็ม  คุณอนนท์ธวัส บุตรอินทร์ […]

นักข่าวพลเมือง : ฤดูฝนที่พะเยา

ช่วงภัยแล้งที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำในบ่อเก็บหลายแห่งในจังหวัดพะเยาลดลงมาก ส่งผลไปถึงสภาพดินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำและกระทบพื้นที่เพาะการปลูกแต่เมื่อก้าวเข้าสู่หน้าฝนตอนนี้เกษตรกรในพื้นที่ก็เริ่มวางแผนเตรียมการเพาะปลูกอีกครั้งค่ะ นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยพะเยาสื่อสารถึงเรื่องนี้ l 11 มิ.ย. 59 l เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าต้นน้ำแม่ละอุป

ฝายผสมผสานแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นหนึ่งในแนวทางจัดการน้ำโดยชุมชนในภาคเหนือที่สร้างเพื่อขวางทางน้ำ และดักตะกอนบริเวณต้นน้ำ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่หาง่าย ราคาถูก การสร้างฝายกว่า 400 ตัวทั่วหมู่บ้าน ของคนปกาเกอะญอบ้านแม่ละอุป […]

นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำบางระกำ2

บ้านหนองเขาควาย อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในขณะนี้ที่นี่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก รัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือโดยสนับสนุนให้ชาวบ้านที่นี่ปรับวิถีการเกษตรจากการทำนามาสู่การปลูกพืชใช้น้ำน้อย แต่สำหรับเกษตรกรแล้ว พวกเขาคาดหวังอะไรภายใต้สถานการณ์นี้ ไปติดตามจากรายงาน ออกอากาศวันที่ 4 […]

นักข่าวพลเมือง : แล้งน้ำ ไม่แล้งใจ คนบางระกำจัดงานบุญ

ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พื้นที่นี้ประสบปัญหาภัยแล้ง เช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆ แต่อีกแง่มุมหนึ่ง ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้คนในชุมชนมีเวลาว่างหลังจากทำการเกษตรได้เข้าร่วมกับกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น อย่างงานบวชนาคหมู่ในปีนี้ที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง ติดตามจาก นักข่าวพลเมืองภาควิชานิเทศศาสตร์ […]

นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนทุ่งกุลาเป็นสีเขียว

ภาพดินแห้งแตกระแหงและพื้นที่ที่แห้งแล้งคือภาพที่หลายคนจิตนาการถึง เมื่อได้ยินชื่อ ‘ทุ่งกุลาร้องไห้’ นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสารสุข ‘กมล หอมกลิ่น’ จึงเดินทางไปที่ จ.ร้อยเอ็ด หนึ่งในพื้นที่ ราว […]

1 2 3 8