นักข่าวพลเมือง : ประชาสังคมยโสธร

ความเข้าใจต่อวิถีชีวิตชุมชน  และทรัพยากรของถิ่นในฐานะเจ้าของบ้าน  ทำให้ภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธรมีการรวมกลุ่มพูดคุยหารือแนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมในชุมชนร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรดิน น้ำ ป่า วันนี้ คุณสันติ ศรีมันตะ นักข่าวพลเมือง […]

ปฏิญญากระบี่ภาคประชาชน ยกระดับเครือข่ายสังคม-ระบบข้อมูลการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

“ภาคประชาสังคมจะทำอะไรได้บ้าง และสื่อมวลชนควรจะสื่อข่าวสารอย่างไรในภาวะวิกฤตและเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” เป็นคำถามนำในเวทีคู่ขนานของกลุ่มภาคประชาสังคม ที่ประชุมสุดยอดสื่อสารมวลชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติปี 2559 (2nd ABU Media Summit on […]

นักข่าวพลเมือง : พื้นที่กลางตลาด

หลายเดือนที่ผ่านมาคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ เครือข่ายผู้หญิงนักกิจกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง เดินทางไปเปิดเวทีรับฟังเสียงของผู้หญิงและภาคประชาสังคมในหลายชุมชนกว่า 500 คน เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นข้อเรียกร้องและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชายแดนใต้ งานพื้นที่ “กลาง”ตลาด ที่ตลาดเทศวิวัฒน์ใน […]

เปิดข้อเสนอภาคประชาสังคมเพื่อ ‘พัฒนาสิทธิมนุษยชนไทย’ ก่อนไป UPR เจนีวา

16 มี.ค. 2559 เครือข่ายภาคประชาสังคมในกระบวนการการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทย (Thailand CSO Coalition for UPR) ซึ่งมีสมาชิกจาก […]

เปิดข้อเสนอภาคประชาสังคมเพื่อ ‘พัฒนาสิทธิมนุษยชนไทย’ ก่อนไป UPR เจนีวา

16 มี.ค. 2559 เครือข่ายภาคประชาสังคมในกระบวนการการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทย (Thailand CSO Coalition for UPR) ซึ่งมีสมาชิกจาก […]

25 องค์กรภาคประชาสังคมไทยร่วมประณามเหตุสังหาร ‘หญิงนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม’ ชาวฮอนดูรัส

4 มี.ค. 2559 เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากเขื่อน องค์กรภาคประชาสังคม และนักสิ่งแวดล้อม จากประเทศไทย กว่า 25 รายชื่อ […]

1 2 3 4 5