‘6 ประเด็น’ ห่วงใยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทย ภาคประชาสังคมแถลงต่อ UN เร่งคืน ปชต.

ภาคประชาสังคมไทยแถลงด้วยวาจาในเวทีทบทวนรายงานสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม องค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สรุป 6 ประเด็นห่วงใยในสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย […]

นักข่าวพลเมือง : อาสาสมัครคนหนุ่มสาว

การตื่นตัวของคนหนุ่มสาวที่อยากเป็นส่วนหน­ึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นยังไม่­เคยหมดไป ครั้งนี้ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” รุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองท­ั้งด้านความคิด ทัศนคติทางสังคม รวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานด้านสิ­ทธิมนุษยชน ในการเป็นอาสาสมัครเข้าไปทำงานในองค์กรภาค­ประชาสังคมประเด็นทางต่างๆ ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง C-reporters นักสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ […]

“เราจะไม่นั่งรอการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่เราจะลงมือทำทันทีด้วยตัวเอง” ก้าวย่างสู่การปฏิรูปการศึกษา

แม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็เริ่มต้นจากคนๆ เดียวได้ และมันเริ่มต้นได้ เมื่อคนผู้นั้น “ลงมือทำ” “เราจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร?” ไม่ใช่โจทย์ที่มุ่งหมายให้รัฐหรือกลไกใดๆ ตอบ หากแต่ […]

“เราจะไม่นั่งรอการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่เราจะลงมือทำทันทีด้วยตัวเอง” ก้าวย่างสู่การปฏิรูปการศึกษา

แม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็เริ่มต้นจากคนๆ เดียวได้ และมันเริ่มต้นได้ เมื่อคนผู้นั้น “ลงมือทำ” “เราจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร?” ไม่ใช่โจทย์ที่มุ่งหมายให้รัฐหรือกลไกใดๆ ตอบ หากแต่ […]

ภาคประชาสังคมไว้อาลัย ‘จรัส ใหม่ยศ’ นักต่อสู้เรื่องที่ดิน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

สิ้น ‘จรัส ใหม่ยศ’ ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ประสบอุบัติเหตุรถชนหลังร่วมรำลึก 20 ปีการต่อสู้เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ เผยความหวังในชีวิตจรัส มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาคนจนให้มีสิทธิ์ในที่ดินทำกิน จึงผลักดันรูปธรรมด้วยกฏหมาย […]

ภาคประชาสังคมกับการจัดการความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

คณะวิทยาการสื่อสารร่วมกับวิทยาลัยอิสลามศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัดการประชุมนานาชาติเรื่องการสื่อสารความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นแนวทางในการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสันติภาพให้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในสังคม […]

1 3 4 5