คนเหนือล่างหวัง SDGs นำการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ทิ้งคนส่วนใหญ่ไว้ข้างหลัง

องค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือตอนล่าง กังวลการนำเสนอรายงานผลการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาปี 2030 โดยสมัครใจของประเทศไทยต่อเวทีโลก เผยตลอด 2 ปีแรกของการเริ่มต้น SDGs ของภาครัฐ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนทั้งประเทศไทย

ภัยแล้งปีนี้กับ ‘ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา’ สิ่งที่เกษตรกรต้องเตรียมรับมือ

ในภาวะภัยแล้งที่ทุกภาคส่วนต่างจับตาอยู่ในทุกพื้นที่ สำหรับภาคเหนือตามข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันพบพื้นที่ที่น่าเป็นกังวลอยู่ในส่วนภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร และพิจิตร ซึ่งขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดเป็นจำนวนมาก ทีมข่าวพลเมืองภาคเหนือสัมภาษณ์ ณัฐวุฒิ […]