วันที่อยู่อาศัยโลก “ปฏิรูปที่ทำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่น” 15 –16 ต.ค.

งานวันที่อยู่อาศัยโลก  ภาคเหนือ“ปฏิรูปที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนและท้องถิ่น”  เนื่องใน  วันที่อยู่อาศัยโลก 2553  (WORLD  HABITAT DAY  2010)วันที่   15 […]

1 23 24 25