นักข่าวพลเมือง : ภารกิจช่วยชีวิตยางนา

นักข่าวพลเมือง CITIZEN REPORTER จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะพาเราไปพบกับ รุกขกร หรือ หมอต้นไม้ นักวิชาชีพผู้มีหน้าที่จัดการและดูแลต้นไม้ใหญ่ กับภารกิจ ช่วยชีวิตยางนา […]

ชุมชนต้นแบบจัดการตนเอง กับภารกิจพิทักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม

ชุมชนจัดการตนเอง กับภารกิจดูแลรักษาป่า ตำบลปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย ชุมชนที่อยู่ท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ส่วนหนึ่งยังคงทำมาหากินอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง […]