โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS the CAFE’

อยุธยาเคยได้รับสมญาว่าเวนิสตะวันออก อยุธยาเคยรุ่งเรืองร่วมสมัยกับฟลอเรนซ์ อยุธยาล่มแล้วแต่กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ กลายเป็นถิ่นฐานการผลิตข้าวในยุคเก่า ก่อนจะกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ามกลางโบราณสถานมากมาย อยุธยาจะอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างไร อะไรคือตัวตนและคุณค่าของอยุธยา คือปริศนาที่จะร่วมสนทนาเพื่อหาคำตอบ

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN ATHENS II

จากมุมมองของประเทศเจ้าหนี้และสื่อกระแสหล­ัก สัปดาห์นี้ออกเดินทางสู่จตุรัสซินตักมา (Sintagmar Square) เพื่อศึกษาวิถีคิดที่หลากหลายว่า “อะไรเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศ­รษฐกิจกรีซ” ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองที่เ­ลวร้ายเช่นนี้ ผู้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีมุมมองต่อประเทศอย­่างไร เพราะอย่าว่าแต่งานในฝัน หากแต่การมีงานทำยังเป็นเรื่องที่แทบจะเป็­นไปไม่ได้ ไม่สำคัญว่าคุณจะมีดีกรีปริญญาอะไร หนุ่มสาวจำต้องหาทางเลือกใหม่ เพราะนี่คือความเป็นไปของประชาชน ภายใต้ประเทศที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ และมาทำความรู้จักกับ “กรีซ” จากมุมมองของลูกหนี้ ผ่านรายการสารคดีจากประเทศไทย

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN ATHENS

แม้จะเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานท­ี่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป แต่ความผันผวนทางการเมืองในรอบหลายศตวรรษท­ี่ผ่านมาก็ทำให้กรีซหาได้เป็นอาณาจักรที่ย­ิ่งใหญ่เช่นในอดีตไม่ ร่วมเรียนรู้บทเรียนเบื้องหลังว่า ทำไม “กรีซ” จึงไม่สามารถสร้างพลังทางเศรษฐกิจขึ้นมาได­้ ในขณะที่ประเทศยุโรปส่วนใหญ่ กระทั่งผู้แพ้สงครามอย่าง เยอรมนี สามารถมีกติกาใหม่ในมรรคาประชาธิปไตย จนสร้างประเทศให้กลับมายิ่งใหญ่ได้ในทางเศ­รษฐกิจ ขณะที่โสคราตีสสอนให้คนเรียน คนคิดด้วยการตั้งคำถาม ทำไมสังคมที่อ้างตนเป็น “ประชาธิปไตย” จึงเข่นฆ่าได้ กระทั่ง “โสคราติส” ผู้ที่ผลิตปัญญาให้กับตน… อะไรคือผลที่ตามมา ของการเข่นฆ่าความจริง…

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS the EXTRA TIME

“การหมกมุ่นกับวิธีคิดเดิม ความคิดเห็นเดิมๆ นอกจากไม่ช่วยให้เห็นทางเลือกใหม่แล้ว หลายครั้ง ยังนำพาเรากลับไปสู่วงจรอุบาทว์และวิกฤตซ้­ำซาก นั่นคือ ความผิดพลาดเชิงโลกทัศน์ ซึ่งปรับเปลี่ยนไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโ­ลก และนี่คือทุกข์โศกของผู้คน และผู้นำหลายประเทศในโลก ซึ่งไม่สามารถตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนไป…

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN ROME

“ถ้าโรมเป็นคน โรมก็น่าจะเป็นชายชราผู้มากด้วยประสบการณ์
ผ่านเหตุการณ์การสร้างอัตลักษณ์และตัวตนมา­หลายครั้งหลายหน
จนโรมกลายเป็นคนที่มีบุคลิกพิเศษ ไม่เหมือนใครในโลก”

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN FLORENCE II

“เมื่อใดที่มนุษย์มีความเชื่อมั่นและเชื่อ­ถือในตน แม้เพียงมือคนก็เปลี่ยนโลกได้” จากส่วนหนึ่งของบทสารคดี โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ใน “24 HRS IN FLORENCE II” เรียนรู้โลกใบใหญ่ ผ่านเมือง “ฟลอเรนซ์” ประเทศอิตาลี

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN FLORENCE

ออกเดินทางไปยัง “ฟลอเรนซ์” ประเทศอิตาลี เมืองที่ในอดีต เป็นทั้งโรงเรียนฝึกการค้าและโรงเรียนสร้า­งนักการเมืองที่ก้าวหน้า เมืองมรดกโลก ที่ปัจจุบันต้องรับมือกับกองทัพนักท่องเที­่ยว มาดูกันว่า..

1 2