นักข่าวพลเมือง : กุ้งทะเล Summer พลิกแดดร้อนเป็นโอกาสทำเงิน

นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่บ้านท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  . ไปดูการรวมกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งทำกุ้งแห้งเพื่อการส่งออกเป็นอาชีพเสริม โดยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางการค้า […]

นักข่าวพลเมือง : ผักตบชวาสร้างรายได้

ผักตบชวาเป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ แพร่พันธุ์ได้รวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืช จึงจะต้องมีการกำจัดออกอยู่เสมอ ชาวบ้านสันป่าม่วงกลาง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีภูมิปัญญาการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ และสร้างรายได้ […]

นักข่าวพลเมือง : หม่ำชัยภูมิ ภูมิปัญญาการถนอมอาหารอีสาน

ที่ จ.ชัยภูมิ มีภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร ที่เรียกว่า “หม่ำ”  ทุกนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานหม่ำรสชาติดั้งเดิมอาจจะหาได้ยากขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบในการทำหม่ำมีราคาสูงขึ้น คนชัยภูมิจึงต้องปรับตัวเพื่อให้ยังสามารถอยู่ได้  วันนี้ผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมเข้าใจคิด […]

นักข่าวพลเมือง : คนทำโป๊ะปลา

เช้านี้นักข่าวพลเมืองทีม on the rec. พาเราไปเรียนรู้ภูมิปัญญา  “การทำโป๊ะปลาน้ำตื้น” ของบ้าน บุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู […]

นักข่าวพลเมือง : 720 เมืองเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่มีสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ บงบอกถึงลมหายใจของล้านนาที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนมาอย่างยาวนาน เมื่อเมืองเชียงใหม่ อายุ 720 ปี คนเชียงใหม่ จะสืบทอดเรื่องราวนี้ ผ่านวิธีไหน ทีมผลิตภาคพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ขนมไปรกะซัง ขนมแห่งภูมิปัญญาชาวกูย

นักข่าวพลเมืองวันนี้ พาไปติดตามการทำ “ขนมไปรกะซัง” ขนมโบราณของชาวกูย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน มีส่วนผสมเป็นแป้งเหนียวและมะพร้าวอ่อน ‪ ออกอากาศ: ‎ข่าวเที่ยงThaiPBS‬ […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีชาวมอญริมแม่น้ำปิง

ชาวมอญเป็นชนชาติที่อยู่คู่กับการก่อร่างสร้างเมืองลำพูนมายาวนานค่ะ เรียบริมฝั่งแม่น้ำปิง บริเวณบ้าน หนองดู่ จังหวัดลำพูน จึงยังคงมีชุมชนชาวมอญ ที่แม้วิถีชีวิตของชาวมอญที่นั่นจะเปลี่ยนไปหลังการ พัฒนาพื้นที่ แต่พวกเขายังคงเดินหน้ารักษา ภูมิปัญญาดั้งเดิม […]

1 2 3 4