นักข่าวพลเมือง : ภูเวียงแล้งมาก

อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบกับความเดือดร้อน จากสถานการณ์แล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ออกอากาศวันที่ 10 มี.ค. 59 @ 21.50 […]

ไพบูลย์ ละครชัย : ผมบ่เคยเจอกับเหตุการณ์จั่งซี่มาก่อน

ทีมข่าวพลเมือง “แล้งเราไม่เท่ากัน” แน่นอน พูดอีกก็ถูกอีก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายพื้นที่ที่อยู่ได้ สบายดี ไม่เดือดร้อนเกินไปนัก แต่บางพื้นที่ก็หนักหน่วงกระทั่งผู้ชายอกสามศอกอย่าง ไพบูลย์ ละครชัย […]

นักข่าวพลเมือง : พืชเชิงเดี่ยวสู่ทรัพยากรที่ยั่งยืน

วันนี้นักข่าวพลเมือง มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในภาคเหนือตอนบน สื่อสารเรื่องราวมาจากจังหวัดน่านพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ในจังหวัดน่านกลายเป็นที่พื้นการเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ที่บ้านภูเวียง อำเภอเมือง คนในชุมชนพยายามจัดการทรัพยากรด้วยตัวเอง โดยเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบผสมผสานเนื่องจากประสบปัญหาจากการปลูกข้าวโพด ติดตามจากรายงาน ออกอากาศวันที่ […]