นักข่าวพลเมือง : ละครเวทีเรื่อง “บ่วงโมรา”

เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้เรียนต่อนางในวรรณคดีในฐานะมนุษย์ธรรมดาที่มีความรู้สึกนึกคิด เรื่องราวเหล่านั้นจึงถูกนำเสนอผ่านละครเวทีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 15 พ.ค. 2558 เวลา […]