ทบทวนแผนอนุรักษ์ที่ ‘มีปัญหา’ บทเรียนรื้อชุมชนป้อมฯ

ทบทวนแผนอนุรักษ์ที่ ‘มีปัญหา’ บทเรียนรื้อชุมชนป้อมฯ  “เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการใช้เงินภาษีประชาชน  มีการจัดซื้อ เวนคืน จ่ายค่าชดเชย ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะทราบได้ว่า พื้นที่ตรงนี้จะมีการจัดการอย่างไร และเขาจะมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร […]

‘เมือง’ ต้องถูกจัดการ เพื่อ ‘คน’ บทสนทนาจากสยามสมาคมฯ

“การรับฟังหรือทำตามคำสั่งตามแนวทางพัฒนาเมืองของภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีโอกาสที่จะได้คิดแย้งนั้น ไม่อาจทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ” กนิษฐา กสิณอุบล ผู้จัดการทั่วไปสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ามกลางสถานการณ์การไล่รื้อชุมชนเก่าในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อการจัดระเบียบเมืองหลวงให้งดงามชวนมอง โดยเฉพาะกรณีที่มีการขีดเส้นตายเวนคืนที่ดินชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนชานพระนครแห่งสุดท้ายของกรุงเทพฯ […]