“ผู้ป่วยมินามาตะ” เข้าพบตัวแทนรัฐบาล-หน่วยงานไทย เร่งลงนาม “อนุสัญญาสารปรอท”

“ผู้ป่วยมินามาตะ” พร้อมคณะนักวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นและมูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) ได้เดินทางเข้าพบตัวแทนรัฐบาลและหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกร้องให้เร่งลงนามในอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท   บุษป์สุคนธ์ ปั้นช้าง, มูลนิธิบูรณะนิเวศ รายงานและถ่ายภาพ […]

‘60 ปี มินามาตะ’ ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมญี่ปุ่น บทเรียนสู่การพัฒนาไทย

“โรคมินามาตะ” เป็นทั้งโศกนาฎกรรม และตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลและการขาดธรรมาภิบาลของรัฐบาลผู้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ โดยละเลยความสำคัญของชุมชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งโรคมินามาตะได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่น ทั้งในมิติของการเสียสละของชาวญี่ปุ่น และการร่วมกันต่อสู้เพื่อกอบกู้ความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เกิดขึ้นภายในประเทศ […]

60 ปี บาดแผลมินามาตะ 10 เครือข่ายประชาชนไทยเรียกร้อง “ความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม”

10 ก.ย. 2559 ในวาระครบรอบ 60 ปีของการค้นพบโรคมินามาตะและมีรายงานทางการแพทย์อย่างเป็นทางการครั้งแรก เครือข่ายจุฬาฯ นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือเพื่อผู้ป่วยโรคมินามาตะ […]

เปิดงานวิจัยสารตะกั่วในสีทาบ้าน พบ ‘1 ใน 3 ผู้ผลิตสี’ ลดใช้สารตะกั่ว จี้ กมอ.เร่งชงมาตรฐานบังคับ

รายงานสำรวจตลาดสีน้ำมันทาอาคารปี 2558 โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ พบผู้ผลิตสีจำนวน 1 ใน 3 ลดใช้สารตะกั่วในการผลิตสีแล้ว ในขณะที่มีบริษัทใหญ่บางแห่งผลิตสีแบบ 2 […]

เครือข่ายภาคประชาชนอีสาน หนุนกฎหมายรายงานมลพิษอุตสาหกรรม

เครือข่ายภาคประชาชนอีสาน หนุนกฎหมายรายงานมลพิษอุตสาหกรรม ขอนแก่น : วันที่ 19 มี.ค.58 เวลาตั้งแต่ 09.00 น.- 15.00 น. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน ร่วมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศ ได้จัดเวที “สัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลมลพิษ กรณี ปัญหามลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ขึ้น ที่ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเตล […]