นักข่าวพลเมือง : ประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า

      ประเพณีโล้ชิงช้าหรือที่ชาวอาข่าเรียกว่า แย้ขู่อาเผ่ว เป็นประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและการยกย่องสตรีของชนเผ่า  นักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่บ้านซาแจ๊ะ ตำบลห้วยไร่ จังหวัดเชียงราย เพื่อไปดูประเพณีการโล้ชิงช้าของชาวอาข่า […]

นักข่าวพลเมือง : ถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่

การรวมกลุ่มกันของเด็กๆ และผู้ปกครองที่รักในศิลปะวัฒนธรรมจึงเกิดชมรมรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ขึ้น เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างสีสันให้กับถนนคนเดินท่าแพ หากใครมา จ.เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องนึกถึง และถนนคนเดินแห่งนี้ยังเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่ให้ลูกหลานคนเชียงใหม่ได้แสดงความสามารถ  ติดตามกับ คุณปองกาญจน์ […]

นักข่าวพลเมือง : ผ้าปักม้ง

ผ้าปักม้งลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และต้องปักด้วยมือ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น วันนี้นักข่าวพลเมือง นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปยังบ้านแผ่นดินทอง อำเภอตับเต่า จังหวัดเชียงราย ไปดูการปักผ้าของชาวม้งที่นั่น  l […]

นักข่าวพลเมือง : ครูตู้ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การศึกษาทางไกลเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงการเรียนการสอน จึงทำให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่พริก ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อดูการจัดการเรียนการสอนด้วยครูตู้ ติดตามในข่าวเที่ยง […]

นักข่าวพลเมือง : เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก

โรคมือเท้าปากเป็นอีกโรคหนึ่งที่ควรเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปี คุณอรุณรัตน์ ดิษฐวรกุล นิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ที่นั่นมีการจัดการและดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ออกอากาศวันที่   4 ก.ย. […]

นักข่าวพลเมือง : โรคในนาข้าว

ทุกๆ ปีเกษตรกรตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จะประสบปัญหา โรคในนาข้าว วันนี้พวกเรานิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาในชุมชนโดยมีการให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนาข้าว   […]

นักข่าวพลเมือง : วงคุยภัยพิบัติ

ด้วยสภาพพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยภูเขาสูง ประกอบกับช่วงหน้าฝนแบบนี้ หลายพื้นที่ในภาคเหนือ มีความเสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ ทั้งน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม สัปดาห์ที่ผ่านมาคนพื้นที่ภาคเหนือทั้งมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคประชาชน มาร่วมออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อม และรับมือ หากมีสถานการณ์เกิดขึ้น […]

1 2 3