นักข่าวพลเมือง : ผ้าทอไทลื้อ การอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น

ชาวไทยลื้อ บ้านทุ่งมอก จ.พะเยา เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งภาษา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องเครื่องนุ่งห่มเนื่องจากว่าชาวไทลื้อทุกคนจะใช้ผ้าทอไทลื้อเป็นส่วนประกอบในการแต่งกาย และปัจจุบันผ้าทอไทลื้อก็ได้กลายมาเป็นจุดเชื่อมร้อยระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าในการสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่นด้วย ติดตามกับ นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : เกมรู้เท่าทันสิทธิ์

สิทธิ เป็นของทุกคนตั้งแต่เกิด แต่ว่าบางคน ยังไม่เข้าใจในสิทธิของตนเองว่ามีอะไรบาง “เกมส์การ์ดพลังสิทธิ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่จะทำให้การเรียนรู้สิทธิพื้นที่ฐานนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น เกมส์นี้จะทำให้เราเข้าใจสิทธิอย่างไร ติดตามจากนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา […]

นักข่าวพลเมือง : ความต่างท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ช่วงนักข่าวพลเมือง citizen reporter วันนี้นิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ลงพื้นที่  เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายและพบว่าที่นี่ยังคงรักษาเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมไว้  หนึ่งในนั้นคือ ศิลปะลวดลายการตกแต่งของวัดที่แตกต่างไปจากวัดในแถบล้านนาทั่วไป […]

นักข่าวพลเมือง : เกษตรริมโขง

ไปร่วมกันติดตามการเดินทางหาสาเหตุว่าอะไรทำให้วิถีเกษตรกรรมริมฝั่งโขงที่ จ.เชียงราย หายไป กับนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 1 ส.ค.2558

นักข่าวพลเมือง: ชีวิตคนขายพวงมาลัยในเมืองหลวง

ซอยสวนเงิน ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี จัดเป็นชุมชนประเภทแออัด ประกาศให้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2553 คนส่วนใหญ่ย้ายมาจากสนามหลวง โดยการหารือกันระหว่างกรรมการชุมชนซอยสวนเงินตัวแทนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานครและตัวแทนชาวบ้านเกือบ 100 […]

ม.พะเยา เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์กู้ กยศ.ฉบับใหม่

ม.พะเยาเตรียมรับมือ  หลังเกณฑ์กู้เงินยืมเรียน กยศ. ฉบับใหม่กำหนดใช้ในปี 2558 พบนิสิตนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนมาก  ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ปรับหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาโดยผู้ที่จะยื่นกู้จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 […]

1 2 3