นักข่าวพลเมือง : เห็ดเผาะฟีเวอร์

ช่วงสัปดาห์นี้จะเรียกว่า เห็ดเผาะฟีเวอร์ เลยก็ว่าได้ เพราะ “เห็ดถอบ” หรือ “เห็ดเผาะ” ในภาษาอีสาน กำลังถูกพูดถึงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งแกง […]

นักข่าวพลเมือง : ซ้อมแข่งเรือยาว

การแข่งขันเรือยาวเป็นประเพณีของชุมชนที่อยู่ติดกับลำน้ำต่างๆ ซึ่งก่อนจะมาแข่งขันกันได้ ฝีพายแต่ละคนต้องมีการซักซ้อมทั้งความแข็งแรงของร่างกาย และความพร้อมเพรียงของทีม วันนี้เพื่อนๆ Citizen Reporters คุณวาริดา  บุญเรืองวัตร์ สาขานิเทศศาสตร์ […]

นักข่าวพลเมือง : ขุดลอกแม่น้ำมูล

การลงพื้นที่เรียนรู้และผลิตสื่อในชุมชนนับเป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ตรงต่อผู้เรียนในสาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน วันนี้ กลุ่ม M.Y.S จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งมีความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวเรื่องราวเสียงสะท้อนผลกระทบจากโครงการขุดลอกแม่น้ำมูลที่มีต่อป่าบุ่ง ป่าทามซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี ออกอากาศ […]

นักข่าวพลเมือง : อาหารพื้นบ้านอีสาน

หลังจากที่มีฝนตกลงมาช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่อาหารตามฤดูกาลในธรรมชาติ ทั้งเห็ด และหน่อไม้หรือฝูงปลาในแม่น้ำก็ต่างออกมาต้อนรับฝนใหม่กันอย่างล้นหลาม วันนี้นักข่าวพลเมือง Citizen Reporters มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะพาเราไปเรียนรู้วิถีการทำอาหารพื้นบ้านอีสานอย่างแกงหน่อไม้ และป่นปลาดุกจะแซบแค่ไหน ติดตามในข่าวเที่ยง ThaiPBS […]

นักข่าวพลเมือง : แรงงานข้ามชาติ

แรงงานข้ามชาติ นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะคะ  ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความหลากหลาย และสิทธิมนุษยชนในฐานะเพื่อนบ้าน วันนี้เราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเขากับ Citizen Reporters นิสิตสาขาสังคมศึกษา […]

นักข่าวพลเมือง : ท่องเที่ยวชุมชนหนองหาน

หนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีนอกจากเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านโดยรอบแล้ว ในหน้าหนาวที่บัวแดงหรือบัวสายบานพร้อมๆกัน ที่นี่จะถูกเรียกว่าทะเลบัวแดงซึ่งคนในชุมชนได้ร่วมกันจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชนและวิถีดั้งเดิมซึ่งช่วยทำให้เกิดการกระจายรายได้และแรงงานกลับสู่บ้านเกิดติดตามกับผู้ผลิตภาคพลเมืองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกอากาศวันที่ 3 พ.ค. 59 เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : สืบสานบุญผะเหวด หนองนาสร้างบ้านเฮา

นักข่าวพลเมืองวันนี้ พาไปติดตามกระบวนการการเรียนรู้ภูมิปัญญา ระหว่างปราชญ์ชุมชนกับเยาวชนในโรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  โดยให้เยาวชนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจำลองบุญผะเหวด ในโครงการหนองนาสร้างบ้านเฮา ออกอากาศวันที่ 24 มีนาคม […]

1 2 3 4 5 8