นิสิตกลุ่มเพื่อนสังคม มมส. ออกค่ายมอบไออุ่น ปันน้ำใจสู่ชุมชนบ่อแก้ว จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 30-31 ม.ค.58 นิสิตกลุ่มเพื่อนสังคมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดค่ายลงพื้นที่มอบไออุ่นสู่ชุมชน โดยมีกิจกรรมมอบเครื่องนุ่งห่ม และร่วมแลกเปลี่ยนตามรอยประวัติศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้ชีวิตชุมชนและปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน นายธีรวัฒน์ ไกรรัตน์  นิสิต […]

1 6 7 8