นักข่าวพลเมือง : ช่างตีมีดกรีดยาง

“มีดกรีดยาง” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของชาวสวนยางพารา ช่วงนักข่าวพลเมือง #CitizenReporter วันนี้คนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พูดคุยกับช่างตีเหล็กถึงขั้นตอนการตีเหล็กกว่าจะเป็นมีดกรีดยาง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช   l 25 […]

นักข่าวพลเมือง : อาหารพื้นบ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จะพาไปเรียนรู้ความหลากหลายของอาหารผ่านกิจกรรมประกวด “สำรับอาหารพื้นถิ่น ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากจากเยาวชนทั้งในและนอกในพื้นที่ l 10 ก.ค. 59 […]

นักข่าวพลเมือง : ประมงคนทะเลน้อย

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ไปสัมผัสวิถีของคนทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กับการทำประมงพื้นบ้านที่เน้นการดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่  l 9 มิ.ย. […]

นักข่าวพลเมือง : นักบริหารจิ๋ว จัดการตลาดอย่างมีส่วนร่วม

วันนี้ไปดูกิจกรรมของนักบริหารจิ๋ว ในโรงเรียนวัดเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในทุกๆ วันศุกร์พวกเขาจะนัดหมาย ออกไปเก็บเงินค่าตลาดจากพ่อค้าแม้ค้าที่นำสินค้ามาวางขายหน้าโรงเรียน และนำเงินกลับมาพัฒนาโรงเรียน ติดตามกับนักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : โดนัทเมืองคอน

ขนมปะดา   หน้าตาคล้ายๆ กับโดนัท หากินได้ไม่ง่ายนัก มีการทำที่สืบทอดกันมา ซึ่งปัจจุบันนับวันจะหาทานได้ยากเพราะมีคนขนมปะดาน้อยมาก  แต่ที่สามแยกโพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ขนมลากรอบ

ขนมลาเป็นขนม หวานพื้นบ้านของภาคใต้  ที่ใช้สำหรับการจัดถวายพระสงฆ์ในงานประเพณีสารทเดือนสิบ ปัจจุบันวิธีการทำขนมลาถูกพัฒนาให้มีขั้นตอนที่ง่ายขึ้น แต่ยายพิน จันทร์อินทร์ ยังคงสืบทอดการทำขนมด้วยวิธีการและขั้นตอนแบบดั้งเดิม  ติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมือง Citizen reporter […]

นักข่าวพลเมือง : หนังตะลุงคน

หลายคนคนรู้จัก หนังตะลุง ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านทางภาคใต้  วันนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จะพาไปเรียนรู้การแสดงหนังตะลุง โดยใช้คนแสดงแทนการเชิดจากตัวหนัง จะเป็นอย่างไร  ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง citizen reporter ออกอากาศวันที่ […]