นักข่าวพลเมือง : อาชีพเสริมชาวประมงพื้นบ้าน

ชาวประมงพื้นบ้านส่วนมากจะออกทะเลในช่วงเช้ามืดแล้วกลับมาในตอนเช้า หรือไม่ก็ออกเรือไปช่วงกลางคืน จึงใช้เวลาตอนกลางวันในการพักผ่อน  วันนี้นักข่าวพลเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่บ้านท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แล้วพบกลุ่มชาวประมงที่ใช้เวลาว่างจากการออกทะเลในการหารายได้เสริม  […]

นักข่าวพลเมือง : อวนวาย

ในการทำประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นประมงขนาดเล็กใช้กำลังคนและทุนน้อย วันนี้นักข่าวพลเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่บ้านท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสื่อสารภูมิปัญญาการทำอวนที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อย่าง “อวนวาย” […]

นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้การทำสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือ

ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าสมาร์ทโฟนมากขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันการสื่อสารบนสื่อใหม่ นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่ออบรมน้องๆ ในชุมชนให้สื่อสารเรื่องราวรอบตัวที่พวกเขาสนใจ […]

นักข่าวพลเมือง : ป่าสวนยางวิถีภูมิปัญญาชาวใต้

สมัยก่อนชาวสวนภาคใต้จะนิยมทำสวนป่ามากกว่าพืชเชิงเดี่ยวแบบสวนยางพาราเหมือนในปัจจุบัน และด้วยราคายางที่ลดลง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางผ่านคำถาม “หากคนสวนหันไปปลูกป่ายางตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเป็นหนึ่งในทางออกหรือไม่” วันนี้ นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้การทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรตามวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวสวนภาคใต้  l 25 […]

นักข่าวพลเมือง : เก็บผัก หาปลา ที่ท่าหิน

 ทะเลสาบสงขลามีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร อยู่ติดกับจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช วันนี้นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ร่วมสื่อสารความอุดมสมบรูณ์ของทะเลสาบมา ของชาวท่าหินใน […]

นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำแบบคู่ขนาน ที่ควนชะลิก

เกษตรกรที่ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กับแนวทางการจัดการน้ำที่ใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง ซึ่งที่นี่ใช้น้ำปีละ  2 ครั้ง นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เพื่อค้นหาวิธีคิดของคนที่นี่ ไปติดตามข่าวเที่ยง […]

นักข่าวพลเมือง : มโนราห์โกลน

โนราห์โกลนเป็นการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ชนิดหนึ่งซึ่งแสดงไม่ต่างจากมโนราห์ แต่เป็นการล้อเลียน โดยแสดงแบบง่ายๆ ไม่คำนึงถึงพิธีรีตอง ทั้งผู้แสดง เครื่องแต่งกาย รวมถึงการพลิกแพลงให้พิสดารเพื่อให้เกิดความตลกขบขัน สนุกเพลิดเพลิน นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้สื่อสารเรื่องราวเหล่านี้ […]

1 2